Assistentiewoningen?

Wat is het?
 
Een assistentiewoning is een woonvorm die het senioren mogelijk moet maken om lang zelfstandig te blijven wonen. Hiertoe kan men de hulp inroe­pen van diverse zorgdiensten. De bewoner heeft hierbij de vrije keuze.
We willen met de assistentiewoningen een aangenaam, comfortabel en veilig verblijf aanbieden met respect voor de identiteit en privacy van elke bewoner.
 
Een assistentiewoning: voor wie?
 
De assistentiewoningen staan open voor alle zelfredzame personen, die om sociale, veiligheids- of kleine gezond­heidsredenen liever niet in hun woning willen blijven wonen.
Een kandidaat-bewoner moet op het moment van de aanvraag in principe minstens zestig jaar zijn.
Zowel alleenstaanden als koppels kun­nen terecht in een assistentiewoning.
 
Waarom een assistentiewoning
Uw huidige woning is niet voldoende aangepast aan uw noden: de woning is te groot geworden, u slaapt op een ver­dieping, u woont te ver van het cen­trum, enz. of u voelt zich niet langer veilig of bent wel eens eenzaam.
Bovendien hebt u vanuit de assistentiewoningen voorrang bij opname in het dagverzorgingscentrum, in kortverblijf of bij een definitieve opname in het woonzorgcentrum.
background photo