Wat kost een assistentiewoning
De dagprijs varieert naargelang het type appartement tussen  37 en 44 euro.
 
VOLGENDE KOSTEN ZIJN INBEGREPEN:
/        huur van de flat,
/        aanwezigheid van het noodop­roepsysteem,
/        reiniging gemeenschappelijke ruimten,
/        onderhoud gemeenschappelijke technische installaties,
/        brandverzekering van het volle­dige gebouw,
/        verwarming en verlichting gemeenschappelijke ruimten,
/        kosten van het gemeenschappe­lijke waterverbruik
/        aanleg, gebruik en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten,
/        onroerende voorheffing
/        huisvuilbelasting,
/          milieubelasting
 
KOSTEN DIE NIET INBEGREPEN ZIJN:
/        onderhoud flat,
/        medische en verpleegkundige zorgen,
/        farmaceutische kosten,
/        kosten voor installatie en het gebruik van telefoon/internet en tv,
/        verzekeringskosten van de inboedel (tot 7500 euro bent u wel verzekerd)
/        kosten voor verwarming, water- en elektriciteitsverbruik.
/        herstelling en onderhoudswerken.
/        kosten voor diensten (poetsdienst, maaltijden, ...)
background photo