Kortverblijf

Woonzorgcentrum Floordam biedt naast de traditionele rusthuiskamers, ook 6  kamers “kortverblijf” aan.
Elke zorgbehoevende oudere kan voor een korte of langere periode hiervan gebruik maken.

Kortverblijf wordt in de eerste plaats aangeboden om familieleden die voor ouderen zorgen even een adempauze te geven of omdat ze zelf in het ziekenhuis worden opgenomen of met vakantie willen.

Kortverblijf wordt toegestaan voor een maximum van  60 aaneensluitende dagen en maximum 90 dagen verspreid over een kalenderjaar.

Het tarief voor kortverblijf is hetzelfde als voor definitief verblijf (zie tarieven)  maar uw ziekenfonds draagt bij in de kosten.


background photo