MS-Bewoners

Sedert 1 april 2009 is WZC Floordam toegetreden tot de zogenaamde MS conventie. het gaat hier over een overeenkomst tussen het Nationaal MS centrum en 3 woonzorgcentra, waarbij deze laatste zich bereid verklaren om MS of ALS patiënten op te vangen.

Deze overeenkomst legt bijkomende normen op inzake samenwerking tussen het MS centrum en de woonzorgcentra, inzake infrastructuur en inzake personeelsbezetting.

Voor de patiënten die worden opgenomen, voorziet het RIZIV in een tegemoetkoming op de dagprijs van 10.40 euro per dag.

Meer uitleg over de conventie vindt u hier:
http://floordam.kubis.be/documents/model-van-conventie.pdf
http://floordam.kubis.be/documents/uitleg-conventie.pdf

background photo