Zustergemeenschap

Wie Floordam binnenkomt, ziet dadelijk links de mooie kapel met de kunstvolle glasramen .
De twee aanpalende woningen zijn voorzien voor de Zusters Ursulinen.

Het is op hun vroegere velden, waar ooit graan en aardappelen groeiden, dat Floordam gebouwd werd.

De zusters die hier wonen, komen uit verschillende kloosters en vormen nu samen een nieuwe gemeenschap,
omringd door goede verzorgsters en enkele medezusters die hen liefdevol bijstaan.background photo