scholen en stagiairs

Jaarlijks lopen hier studenten van verscheidene omliggende scholen stage.
Wij ontvangen en begeleiden de studenten graag tot deskundige en vriendelijke zorg- en/of verpleegkundigen die open staan voor de bewoner als mens.
Tevens komen hier leerlingen stage lopen die een andere opleiding volgen zowel in de zorg als er buiten. Het gaat hier dan om de opleiding tot logistiek medewerker, studenten van het volwassenonderwijs en stagiairs die een beroepsopleiding technische diensten volgen (schilderwerken – tuinonderhoud)
In elk team is er een stagementor die de studenten begeleidt en steunt. De stagementor zal niet elke dag aanwezig zijn. Daarom hebben ook de andere teamleden, die met de student samenwerken, een observerende en evaluerende taak. Zij delen met plezier hun ervaring en kennis met onze studenten.
De stagiairs kunnen eveneens beroep doen op de kennis en ervaring van de andere disciplines.
In de loop van hun stages leren zij ook hoe er met het elektronisch zorgdossier gewerkt wordt.
Tijdens de stage wordt er niet enkel aandacht besteed aan de verzorging van de bewoner. Wij vinden het even belangrijk dat de studenten de nodige aandacht besteden aan een aangename daginvulling voor de bewoners, individueel of in groep, en een huiselijke sfeer leren creëren. Hiervoor kunnen zij beroep doen op de kennis en ervaring van het animatieteam.
 
Tijdens de WE en de schoolvakanties zijn studenten verpleegkunde, zorgkunde en orthopedagogie steeds welkom om hier als jobstudent te komen werken en ervaring op te doen. Ook dan krijgen ze de nodige begeleiding van het team.

Meer info, klik hier
background photo