Tevreden?

In woonzorgcentrum Floordam, dagverzorgingscentrum De Melde en lokaal dienstencentrum Omikron streven alle medewerkers naar afgestemde zorg. Toch kan het gebeuren dat er al eens iets niet loopt zoals verwacht.
Of wil je je waardering uiten over iets dat je ziet of meegemaakt hebt?

Daarom kan je je individuele klachten, opmerkingen, uitingen van waarderingen doorgeven via de verantwoordelijken, aan de hand van de signaalkaart op de dienst of via onderstaand invulformulier.

De kwaliteitscoördinator verzamelt de gegevens en behandelt ze verder in samenwerking met de directie.

background photo