Visie

Onze visie steunt op drie pijlers: wonen, zorg en mens.

In iedere woning is er een gemiddelde bezetting van 14 residenten. Ieder beschikt over een eigen kamer opgedeeld in een leef- en slaapruimte en een sanitair gedeelte. De bewoners gebruiken gezamenlijk de maaltijden in de grote living.
 
Iedereen krijgt een individueel aangepast zorgenplan waarin ook rekening gehouden wordt met zijn wensen. Dit zorgenplan is dagelijks voor veranderingen vatbaar. Tevens wordt het, op regelmatige basis, interdisciplinair besproken.
 
Onze residenten worden dagelijks betrokken bij huishoudelijke activiteiten: groenten snijden, afwassen, de was vouwen, …. Uiteraard gebeurt dit steeds op vrijwillige basis en onder begeleiding. Het passief toekijken van de bewoner ervaren wij reeds als “betrokken worden bij huishoudelijke activiteiten”.
Om het thuisgevoel zoveel en zolang mogelijk te behouden, wordt er in iedere woning dagelijks de warme maaltijd voorbereid.
 
In ieder team wordt er veel belang gehecht aan de verscheidene hoogdagen: verjaardagen, moeder-/vaderdag, feestdagen, …
De woningen worden door de teams thematisch versierd. Ook hier weer worden onze bewoners bij betrokken. Op die manier willen we de buitenwereld naar hen toebrengen. De activiteiten worden op de seizoenen afgestemd.
 
Wij vinden het belangrijk dat ook de familie en vrienden betrokken worden bij het dagelijks leven van de bewoners.
Samen willen wij ernaar streven om het verblijf van onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken zodat ze zich thuis voelen.
 
Niet enkel de bewoners en hun familie moeten zich hier goed voelen. We vinden het even belangrijk dat onze medewerkers met plezier komen werken.
Op regelmatige tijdstippen worden hen bijscholingen aangeboden. Met deze nieuwe kennis worden ze gestimuleerd om de toegediende zorgen in hun totaliteit kritisch te bekijken en waar nodig aan te passen. Ook hebben wij aan de hand van onze missie en visie gekozen voor welbepaalde verwachtingen naar hen toe. We bieden hen de nodige ondersteuning om hier continu mee bezig te zijn, zodat er een sfeer gecreëerd wordt waarin iedereen trots kan zijn op zijn werk in Floordam.
Jaarlijks staan we stil bij onze visie en hoe wij hiermee bezig zijn. Tijdens die evaluatie wordt er naar onze sterke punten gekeken en gaan we met onze werkpunten aan de slag.


background photo