KIne - ergo - logo

Therapeut en mens zijn tussen de mensen vormen onze beste troeven.
 
Therapie in Floordam is…
            Revalidatie, turnen, cognitieve training, maaltijdbegeleiding, zwemmen,…integreren in het
                       dagelijks leven.
            Comfort zoeken als zelfzorg moeilijker wordt (attitude, aangepast bed, matras, rolstoel, eet-
                       en drinkhulpmiddelen,…) maar ook om zelfredzaamheid te ondersteunen.
 
Therapeut zijn in Floordam is…
            Werken zonder witte jas.
            Kiezen voor keuzes en doelen van de bewoner.
            Aanmoedigen, ondersteunen en bewonderen.
            Therapie kunnen loslaten en plaats geven aan leven en wonen.
            Aandacht hebben voor fysisch, psychisch, emotioneel en sociaal welzijn.
            Meedenken over goede zorg, samen met alle zorggevers.
            Meegaan tot het levenseinde.
 
Kortom boeiende interacties die bewoner en therapeut niet onberoerd laten.
 
background photo