Woningen

In totaal zijn er 11 woningen gebouwd. In ieder huis verblijven er 10-15 bewoners. In 5 woningen leven onze bewoners met een dementieproblematiek samen, in de andere zes wonen de bewoners met somatische klachten. Van deze laatste is er één woning specifiek voor residenten die aan Multiple Sclerose lijden.
 
Ieder team werkt in 2 of 3 aaneensluitende woningen en bestaat uit gemiddeld 15 zorg- en verpleegkundigen samen die begeleid worden door een woningverantwoordelijke. Enkel tijdens de ochtendzorgen wordt er een schort gedragen. Nadien lopen de medewerkers in hun gewone kledij rond.
In iedere woning worden de warme maaltijden ‘s namiddags bereid door onze woningassistenten. Dit zijn personeelsleden waarvan wij verwachten dat ze aandacht hebben voor onze bewoners en lekker kunnen koken.
Dagelijks worden de woningen schoongemaakt door het onderhoudsteam. Hun dagtaak begint steeds bij het serveren van het ontbijt aan de residenten in de gemeenschappelijke living.


background photo